Sỹ Bình phát triển trồng cây khoai môn

0

Năm 2014, một số hộ dân xã Sỹ Bình đã mạnh dạn đưa cây khoai môn vào trồng trên đất đồi rừng với diện tích hơn 2 ha.

Hiện nay, cây khoai môn đang trong giai đoạn cho củ, theo người dân cây khoai môn tương đối phù hợp với điều kiện tự nhiên ở địa phương và sinh trưởng tốt, tốn ít phân bón và công chăm sóc, đây cũng là loại cây cho sản phẩm được thị trường tiêu dùng ưa chuộng. Tuy nhiên mô hình trồng cây khoai môn tại xã Sỹ Bình là do người dân tự phát, do đó để cây khoai môn phát triển tốt và cho năng suất cao trong thời gian tới cơ quan chuyên môn của huyện cần luôn theo dõi sát sao, hướng dẫn các hộ dân trồng, chăm sóc đúng quy trình, đồng thời đánh giá chất lượng của củ khoai môn trước khi trồng trên diện rộng. Hướng dẫn cho người dân tạo băng xanh để chống xói mòn, đây là biện pháp rất hữu hiệu nhằm đảm bảo các diện tích này được canh tác lâu dài.