SỸ BÌNH NỖ LỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Xã Sỹ Bình có 11 thôn bản với gần 450 hộ dân, trong đó có 5 thôn vùng cao đặc biệt khó khăn. Với đặc thù là xã thuần nông, hướng phát triển kinh tế chính của xã tập trung vào sản xuất nông lâm nghiệp.

 

 Cà chua là cây trồng có hiệu quả kinh tế cao được bà con xã Sỹ Bình chú trọng sản xuất.

Cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung lãnh đạo nhân dân tập trung phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật; đưa các loại giống mới vào sản xuất. Trong sản xuất lâm nghiệp, nhờ có diện tích đất rừng tương đối rộng lớn. Người dân xã  Sỹ Bình đã mạnh dạn đầu tư phát triển vườn đồi, vườn rừng. Trong đó, cây hồi là cây công nghiệp đã mang lại lợi ích kinh tế không nhỏ cho bà con nhân dân. Tổng sản lượng hồi toàn xã hằng năm đạt trên 250 tấn, với giá trung bình khoảng 30 nghìn đồng/kg mang lại nguồn thu trên 7 tỷ đồng. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người tại xã đạt trên 23 triệu đồng/người/năm.