Sỹ Bình đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng

0

Những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền xã Sỹ Bình đã tập trung chỉ đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu, cây trồng và đạt được những kết quả nhất định, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân tại địa phương

Năm 2014, Đảng ủy xã Sỹ Bình đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mạnh dạn chuyển đổi diện tích trồng ngô, trồng đỗ tương sang trồng cây thuốc lá với công thức luân canh: Thuốc lá – lúa mùa với diện tích thực hiện trên 50ha/năm, đem lại thu nhập trên 100 triệu đồng/ha; Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trồng một số cây màu khác như gừng, tỏi và mô hình trồng rau an toàn, nhằm tăng diện tích cây trồng vụ đông.     Song song với việc tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu, cây trồng trên đồng ruộng, thì việc định hướng nhân dân cải tạo các vườn tạp, mở rộng diện tích trồng các loại cây ăn quả như: cam, quýt, mận, hồng không hạt cũng được cấp ủy, chính quyền xã Sỹ Bình quan tâm chỉ đạo. Hiện nay, trên địa bàn xã Sỹ Bình có 120 ha cây hồi đang cho thu hoạch mỗi năm hai vụ đạt giá trị 60 triệu đồng/ha và trên 10 ha cây cam, quýt; hơn 4 ha cây hồng không hạt, mận -trong đó một số cây ăn quả như cam, quýt đã cho thu hoạch, mang lại nguồn thu nhập cao cho nhiều hộ dân trên địa bàn.

Những kết quả bước đầu đạt được trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng thời gian qua là một trong những cách làm hiệu quả, là một hướng đi đúng, tạo đòn bẩy giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Sỹ Bình tiếp tục duy trì và mở rộng diện tích, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho bà con nông dân và góp phần xóa, đói giảm nghèo tại địa phương./.