SỰ KIỆN NGÀY HỘI CAM, QUÝT VÀ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM OCOP, GẮN VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH” HUYỆN BẠCH THÔNG NĂM 2022

Từ ngày 25 – 27/11/2022, tại sân thể thao xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông sẽ tổ chức sự kiện “Ngày hội cam, quýt và giới thiệu sản phẩm OCOP, gắn với các hoạt động Văn hóa, thể thao, du lịch” huyện Bạch Thông năm 2022.

 Vườn quýt tại xã Quang Thuận

Tại sự kiện sẽ tổ chức nhiều hoạt động như: Tổ chức khai mạc sự kiện ngày hội cam, quýt. Các hoạt động thể thao, biểu diễn nghệ thuật. Tổ chức các hoạt động du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng tại thôn Phiêng An; Trải nghiệm vườn cam, quýt tại thôn Nà Vài, xã Quang Thuận. Trưng bày, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, ẩm thực của địa phương.

Tổ chức sự kiện nhằm quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, ẩm thực của địa phương, đặc biệt là sản phẩm Cam, Quýt; khuyến khích, thúc đẩy người dân,doanh nghiệp, HTX tham gia thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP), phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa gắn với du lịch. Đồng thời sự kiện này sẽ góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa đã được công nhận và trải nghiệm các điểm du lịch công đồng ở địa phương./.

Thanh Tuyền