SỞ Y TẾ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN TIỂU DỰ ÁN 2 TẠI BẠCH THÔNG

0

 Sáng 13/9/2023,  Đoàn giám sát của Sở Y tế do ông Đinh Mạnh Cường – Phó Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn đã có cuộc giám sát, đánh giá Tiểu dự án 2 “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Dự án 3 và các hoạt động nâng cao năng lực Cải thiện dinh dưỡng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, tại Trạm Y tế xã Vi Hương. Dự và làm việc với đoàn có bà Hoàng Thị Hà – Giám đốc trung tâm Y tế huyện, cùng một số lãnh đạo phòng chuyên môn Trung tâm Y tế huyện.

 Toàn cảnh buổi giám sát tại Trạm Y tế Vi Hương

Qua giám sát, tại Trạm Y tế xã Vi Hương cho thấy Trạm đã xây dựng kế hoạch và triển khai đầy đủ các văn bản theo hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn thuộc Tiểu dự án 2 “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Dự án 3 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh và các Bộ, ngành liên quan và các đơn vị chuyên môn tuyến tỉnh. Tiến độ, mức độ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ; khối lượng thực hiện các nội dung, hoạt động thuộc chương trình và công tác quản lý và sử dụng vốn thực hiện chương trình, tiến độ giải ngân, thanh toán, quyết toán được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Đoàn cũng đã tiến hành làm việc và thắm nắm về hoạt động triển khai Tiểu dự án 2 “Cải thiện dinh dưỡng” của Dự án 3 và các hoạt động nâng cao năng lực tại Trung tâm y tế huyện. Các đầu mối của Trung tâm y tế huyện đã xây dựng kế hoạch và triển khai cụ thể từng nội dung trong thực hiện Dự án trên địa bàn huyện, thành lập Ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên đảm bảo chuyên môn, đánh giá sát thực tế của Dự án. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn có những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các hoạt động thuộc Tiểu dự án 2 “Cải thiện dinh dưỡng” của Dự án 3 và các hoạt động nâng cao năng lực như: Công tác thanh quyết toán và mua sắm trang thiết bị phụ vụ cho Dự án còn nhiều bất cập, Dự án 7 cải thiện dinh dưỡng thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cũng còn bất cập trong việc đánh giá theo từng mức độ.

Đoàn ghi nhận và đánh giá cao công tác triển khai, thực hiện Tiểu dự án 2 trên địa bàn huyện, Trung tâm Y tế huyện và các Trạm Y tế xã, thị trấn đã kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện. Đồng thời phối hợp với các đơn vị có liên quan đề ra giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị phù hợp với cơ quan có thẩm quyền để tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả chương trình./.

Ngọc Diệp