SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN CƠ SỞ TẠI HUYỆN BẠCH THÔNG

Ngày 23/3/2023, Sở TT&TT đã tiến hành kiểm tra hoạt động thông tin cơ sở tại huyện Bạch Thông.

Theo báo cáo hiện nay Trung tâm VH,TT&TT huyện đang quản lý, vận hành 01 máy phát thanh với công suất 1000W, tần số 89,1MHz để tiếp phát sóng chương trình VOV1 Đài tiếng nói Việt Nam, chương trình phát thanh của Đài Phát thanh-Truyền hình Bắc Kạn và phát sóng chương trình phát thanh địa phương 04 chương trình/1 tuần, với thời lượng 30 phút/01 chương trình. 14/14 xã, thị trấn đều có Đài truyền thanh, hiện nay có 13/14 Đài hoạt động, 01 Đài đã hỏng (xã Đôn Phong); 139/139 thôn, tổ phố đều có bảng tin tuyên truyền. Việc bố trí, sắp xếp nhân lực làm công tác quản lý nhà nước về thông tin cơ sở ở cấp huyện; nhân lực làm việc ở cơ sở truyền thanh- truyền hình cấp huyện cơ bản đáp ứng yêu cầu. Các xã, thị trấn đã phân công công chức VH – TT phụ trách về công tác thông tin cơ sở; phân công 01 cán bộ không chuyên trách quản lý, vận hành Đài truyền thanh cấp xã. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành 02 Đề án liên quan đến công tác thông tin cơ sở, đó là: Đề án củng cố và phát triển hệ thống Đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025; Đề án Xây dựng hệ thống tuyên truyền trực quan ngoài trời giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện. Xây dựng được 13 điểm căng treo băng Zôn, khẩu hiệu; 05 bảng tuyên truyền cỡ nhỏ, 12 pa nô tuyên truyền đường lên UBND huyện, 01 bảng quảng cáo và gần 70 tấm pa nô tuyên truyền cỡ nhỏ hai bên đường quốc lộ…

Tuy nhiên, hiện nay hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn huyện còn gặp một số khó khăn như: Thiếu sân, bãi tập và kho chứa bảo quản các thiết bị thông tin lưu động, nên ít nhiều ảnh hưởng đến việc tổ chức các hoạt động văn nghệ, TDTT, đưa thông tin về cơ sở. Kinh phí cấp cho hoạt động Cổng TTĐT huyện, Trang TTĐT các xã, thị trấn còn hạn hẹp. Thiết bị kỹ thuật sản xuất chương trình phát thanh – Truyền hình còn thiếu, không đồng bộ, chưa đáp ứng với yêu cầu hiện nay. Số cụm loa được nâng cấp từ hệ thống truyền thanh FM hoạt động không ổn định, hệ thống các cụm loa thường bị sét đánh vào mùa mưa bão, dẫn đến chi phí sửa chữa tốn kém…

Để làm tốt hơn công tác thông tin cơ sở đoàn công tác của Sở TT&TT đề nghị các xã, thị trấn quan tiếp tục tâm có giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Đài truyền thanh cơ sở. Lập dự toán kinh phí hằng năm và đảm bảo các trang thiết bị được cấp cho Đài truyền thanh, thường xuyên duy tu bảo dưỡng để hoạt động có hiệu quả…

Đào Kiên