SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI KIỂM TRA CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO TẠI XÃ NGUYÊN PHÚC

Sáng ngày 18/02/2020, Đoàn công tác của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Dự có đồng chí Nguyễn Duy Luân – Ủy viên BTV, Phó chủ tịch UBND huyện.

 Toàn cảnh buổi làm việc tại xã Nguyên phúc

Năm 2019, công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã được triển khai đồng bộ. Xã đã chú trọng đưa công tác giảm nghèo vào việc thực hiện các nhiệm vụ khác của địa phương. Chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ vay vốn làm nhà, giải quyết việc làm, vay vốn với lãi suất thấp để sản xuất kinh doanh tăng thu nhập. Ngoài ra xã còn định hướng các thành viên Ban chỉ đạo gắn công tác giảm nghèo với kế hoạch hoạt động của đơn vị với các hoạt động thi đua trong năm. Cụ thể năm 2019, 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, dân tộc thiểu số đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế, và được hỗ trợ tiền điện  với số tiền trên 90 triệu đồng, các chương trình dự án cũng được đầu tư giúp người dân có điều kiện phát triển sản xuất. Tuy nhiên trên địa bàn xã Nguyên Phúc tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao như hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập còn chiếm hơn 32%, hộ cận nghèo là 13,61%.  Tuy nhiên, công tác giảm nghèo vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: tốc độ giảm nghèo tuy đạt kết quả nhưng không bền vững, vẫn còn hộ tái nghèo; một số hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiếu số vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ, giúp đỡ của nhà nước, chưa chủ động vươn lên thoát nghèo.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác của  Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị UBND xã Nguyên Phúc trong thời gian tới cần chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung như: Có kế hoạch tập huấn, tuyên tuyền để nâng cao năng lực cho hộ dân trong việc thực hiện hợp phần phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế; tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi sau hỗ trợ các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững nhất là sau hỗ trợ cây, con giống cho hộ dân; đánh giá, xác định mô hình giảm nghèo có hiệu quả trên địa bàn để nhân rộng…