SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG NHCSXH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Sáng ngày 08/7/2020, Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2020. Tới dự có đồng chí Hoàng Đức Hậu – Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Nguyễn Duy Luân – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các hội đoàn thể nhận ủy thác.
6 tháng đầu năm 2020, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội huyện luôn bám sát Quy chế hoạt động, Nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban đại diện HĐQT cấp trên, đồng thời tích cực, chủ động trong việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tính đến ngày 30/6/2020, tổng nguồn vốn trên 268 tỷ đồng, tăng 15,3 tỷ đồng so với đầu năm; tổng dư nợ đạt trên 286 tỷ đồng với trên 5.000 hộ còn dư nợ, tăng 14,8tỷ đồng so với thời điểm cùng kỳ năm 2010, hoàn thành 98,2% kế hoạch tăng trưởng năm 2020. Chất lượng tín dụng chính sách được củng cố và nâng cao. Ngân hàng CSXH và các tổ chức chính trị – xã hội, chính quyền cơ sở thường xuyên quan tâm thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn để bổ sung nguồn vốn cho vay.

               Đ/c Nguyễn Duy Luân – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, bàn giải pháp khắc phục hạn chế, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Trong đó, chỉ ra một số tồn tại, vướng mắc trong công tác thu hồi vốn vay để dẫn đến nợ xấu, nợ quá hạn; một số Tổ TK&VV hoạt động kém hiệu quả; Công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế, chưa kịp thời tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở…Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Luân – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị trong thời gian tới các xã, thị trấn, Hộ, đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho hộ vay về chính sách tín dụng ưu đãi; triển khai tốt chủ trương, chính sách tín dụng mới trên địa bàn; nâng cao hiệu quả cho vay hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2020.

Ngọc Diệp