SƠ KẾT CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM

Sáng ngày 08/7/2021, Ban CHQS huyện tổ chức sơ kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí  Đinh Quang Hưng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Toàn cảnh sơ kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm 2021

Trong 6 tháng đầu năm 2021 các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, quán triệt triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức xây dựng lực lượng và huấn luyện cho các lực lượng bảo đảm đúng, đủ nội dung và thời gian. Chủ động phối hợp với các lực lượng triển khai thực hiện công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập, nắm tình hình an chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tổ chức tốt Lễ giao nhận quân năm 2021 đủ chỉ tiêu, chất lượng, đúng hướng dẫn. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tích cực làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai phong trào thi đua quyết thắng gắn với chủ đề công tác năm 2021 của huyện, bảo đảm kịp thời hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ; công tác kỹ thuật có nhiều cố gắng trong quản lý, bảo quản sử dụng đi vào nề nếp. Triển khai và thực hiện tốt công tác huấn luyện dân quân theo kế hoạch, đảm bảo quân số và nội dung huấn luyện.

Thời gian tới, Ban CHQS huyện tiếp tục duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nắm bắt tình hình, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tăng cường tham mưu giúp Huyện ủy, UBND huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang huyện quán triệt, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng cuối năm 2021. Duy trì nghiêm nền nếp chế độ huấn luyện, hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện các đối tượng theo kế hoạch và tiếp tục triển khai thực hiện tốt một số chế độ chính sách đối với người có công.

Ngọc Diệp