SƠ KẾT 03 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Sáng 20/8/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Quốc Vượng – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Dự tại điểm cầu huyện Bạch Thông có đồng chí Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn.
 Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu huyện Bạch Thông

Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị cấp ủy các cấp đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, các nội dung học tập hết sức cụ thể đã dần trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và nhiều tầng lớp nhân dân qua đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên. Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết triệt để. Quan tâm đổi mới cách thức lãnh đạo, điều hành, cải cách hành chính…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu trong thời gian tới, các cấp cần tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng trên cả hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, đối ngoại.Cần biến nhận thức thành hành động cụ thể, định lượng được kết quả trong học tập và làm theo Bác. Chuẩn bị tốt việc tổ chức đại hội Đảng các cấp, nhất là công tác cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đôn đốc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị. Phát huy những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả để triển khai thực hiện trên diện rộng. Kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, thiếu quan tâm, triển khai hình thức. Tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân…/.