Sản lượng lương thực có hạt tăng 637 tấn so với cùng kỳ năm 2013

0

Năm 2014 toàn huyện gieo cấy được 2.786 ha lúa, trong đó diện tích lúa xuân là 1.088 ha, lúa mùa là 1.698 ha.

Đến thời điểm này toàn bộ hơn 300 ha lúa mùa sớm đã được bà con nông dân các xã, thị trấn thu hoạch xong. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, năm nay thời tiết khá thuận lợi, tình hình sâu bệnh được theo dõi và phòng trừ kịp thời nên năng xuất lúa mùa ước đạt 47,5 tạ/ha, năng xuất lúa xuân đạt 54,7 tạ/ha. Sản lượng thóc cả năm ước đạt trên 14 nghìn tấn bằng 103% KH năm. Bên cạnh diện tích trồng cây lúa nước, toàn huyện còn thực hiện được 139 ha lúa nương, năng suất ước đạt 12 tạ/ha, sản lượng ước đạt 167, 2 tấn. Cây ngô thực hiện được 1.264 ha, năng xuất ước 39 tạ/ha, sản lượng ước đạt 4.981 tấn, nâng tổng sản lượng lương thực có hạt toàn huyện ước đạt trên 19 nghìn tấn, bằng 104% kế hoạch, tăng 637,7 tấn so với cùng kỳ năm 2013.