Rà soát nhu cầu và đề xuất các nội dung hợp tác với trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Xem nội dung chi tiết tại đây

Thông báo số 123/TB-UBND ngày 14/3/2022 của UBND tỉnh

Biểu rà soát và đề xuất nhu cầu tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng

Chương trình đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn 2022