Rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây