RA MẮT MÔ HÌNH TỔ LIÊN GIA AN TOÀN PCCC SỐ 1 LIÊN THÔN QUÂN HÀ

Chiều ngày 18 tháng 5 năm 2023, Công an huyện phối hợp với UBND xã Quân Hà  tổ chức ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” tại thôn Thôm Mò – Nà Liềng. “Tổ liên gia an toàn PCCC” được thành lập với 05 hộ gia đình.

xã Quân Hà ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”

Tại lễ ra mắt “Tổ liên gia an toàn PCCC”, lãnh đạo Công an huyện, UBND xã và đại diện các gia đình “Tổ liên gia an toàn PCCC” đã ký kết quy chế phối hợp đảm bảo hiệu quả các hoạt động của “Tổ liên gia an toàn PCCC” trong thời gian tới.Việc xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và kiến thức PCCC và CNCH cho cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp Nhân dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH, góp phần lan tỏa phong trào toàn dân PCCC và CNCH tại chỗ nhanh chóng, kịp thời. Đồng thời, nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng của các ban, ngành, đoàn thể trong việc tham gia các hoạt động cứu chữa khi có cháy, nổ và các vụ tai nạn, sự cố xảy ra trên địa bàn, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Quân Hà./.

Đào Kiên