RA MẮT MÔ HÌNH  “CHI HỘI NÔNG DÂN ĐẢM BẢO AN NINH  TRẬT TỰ VÀ AN TOÀN GIAO THÔNG” TẠI XÃ TÂN TÚ

Vừa qua, Hội Nông dân huyện Bạch Thông phối hợp với Công an huyện và Công ty Honda Bắc Kạn tổ chức ra mắt mô hình “Đảm bảo an ninh trật tự và ATGT”, tại thôn Tân Hoan, xã Tân Tú, đồng thời tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự và an toàn giao thông cho hội viên nông dân.

 Tuyên truyền pháp luật về trật tự và an toàn giao thông cho hội viên nông dân.

Tại buổi ra mắt, Ban Thường vụ Hội Nông dân xã Tân Tú đã thông qua Quyết định thành lập mô hình “Chi hội nông dân đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông”, Quyết định thành lập Ban quản lý và quy chế hoạt động của mô hình. Mô hình “Chi hội nông dân đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông” thôn tân Hoan có 75 thành viên . Ban chủ nhiệm mô hình sẽ tổ chức sinh hoạt định kỳ hằng quý lồng ghép sinh hoạt mô hình với các cuộc họp, hội nghị tại cơ sở; phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong việc thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương; quy chế hoạt động phải bám sát và tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các quy định về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Cũng nhân dịp ra mắt mô hình, Công ty Honda Bắc Kạn đã hướng dẫn lái xe an toàn, đội mũ bảo hiểm đúng cách và  tặng nhiều suất quà như: mũ bảo hiểm, áo mưa… cho các hội viên tham gia.

Đào Kiên