RA MẮT ĐỘI VĂN NGHỆ TUYÊN TRUYỀN CỔ ĐỘNG XÃ PHƯƠNG LINH

Tối ngày 01/10/2019, Trung tâm Văn hóa tỉnh phối hợp với UBND xã Phương Linh tổ chức chương trình báo cáo công tác xây dựng và ra mắt đội văn nghệ tuyên truyền cổ động cơ sở.

 Tiết mục văn nghệ đội tuyên truyền cổ động xã Phương Linh

Đội thông văn nghệ, tuyên truyền cổ động xã Phương Linh được thành lập với 9 thành viên. Trong thời gian 01 tuần đội đã được Trung tâm văn hóa tỉnh hướng dẫn cách xây dựng kết cấu chương trình văn nghệ cổ động, phương pháp biên tập bản tin tuyên truyền miệng và xây dựng được một chương trình văn nghệ đặc sắc gồm các ca khúc ca ngợi về Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước, tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới của địa phương…Việc xây dựng Đội văn nghệ tuyên truyền cổ động cơ sở sẽ góp phần tăng cường các hoạt động tuyên truyền, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân; đồng thời đây sẽ là kênh thông tin, tuyên truyền cổ động có hiệu quả thiết thực đến với người dân…/.