Ra mắt CLB văn hóa, thể thao – Làng văn hóa thôn Nà Xe, xã Tân Tiến

Thực hiện Kế hoạch năm 2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh về việc xây dựng CLB văn hóa, thể thao – Làng văn hóa. Vừa qua, Phòng nghiệp vụ Thể dục thể thao và Trung tâm văn hóa tỉnh phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin huyện và xã Tân Tiến tổ chức ra mắt CLB văn hóa, thể thao – Làng văn hóa thôn Nà Xe.

Trong quá trình triển khai xây dựng CLB các thành viên trong CLB đã được cán bộ Phòng nghiệp vụ Thể dục thể thao và Trung tâm văn hóa tỉnh hướng dẫn phương pháp tổ chức thi đấu, luật thi đấu một số môn thể thao, hướng dẫn tổ chức giải thể thao tại cơ sở. Đồng thời hướng dẫn cách biên tập  chương trình văn nghệ, cách dẫn chương trình cho một đêm diễn và hướng dẫn luyện tập một số tiết mục văn nghệ khi biểu diễn phục vụ tại địa phương…

Các thành việc trong CLB đã được tiếp thu những kiến thức cơ bản về phương pháp xây dựng và duy trì hoạt động CLB văn hóa, thể thao – Làng văn hóa. Đây cũng là CLB mang nhiều ý nghĩa thiết thực nhằm xây dựng và phát huy phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại địa phương, đồng thời cũng là một trong những tiêu chí trong phong trào xây dựng “Đời sống văn hóa” ở cơ sở, xây dựng “Nông thôn mới”. CLB văn hóa, thể thao – Làng văn hóa thôn Nà Xe, xã Tân Tiến hoạt động có hiệu quả sẽ là tiền đề nhân rộng cho các thôn trên địa bàn  huyện./.