RA MẮT CÂU LẠC BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO, LÀNG VĂN HÓA

Chiều ngày 28/4/2022, xã Đôn Phong phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến du lịch,  Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh đã tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Văn hóa, Thể thao, Làng văn hóa thôn Bản Vén.

chương trình ra mắt Câu lạc bộ Văn hóa, Thể thao, Làng văn hóa thôn Bản Vén

Trong thời gian 7 ngày ( từ 22/4-28/4/2022) dưới sự hướng dẫn của Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến du lịch; Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh ( Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh) các thành viên trong câu lạc bộ đã được tập luyện, hướng dẫn về bố cục, cách thức xây dựng một chương trình văn nghệ; hướng dẫn bộ môn bón chuyền hơi, kỹ năng và phương pháp trọng tài các giải thi đấu thể thao. Bên cạnh đó bà con trong thôn còn được phổ biến một số nội dung văn bản của trung ương và của tỉnh liên quan đến việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

 Việc thành lập Câu lạc bộ Văn hóa, Thể thao, Làng văn hóa thôn Bản Vén – góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở địa phương ngày càng phát triển./.

Đào Kiên