RA MẮT CÂU LẠC BỘ NÔNG DÂN VỚI PHÁP LUẬT

Vừa qua, hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn phối hợp với hội Nông dân xã Lục Bình đã tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân với Pháp luật”.

 Ban chủ nhiệm CLB ra mắt

Câu lạc bộ “Nông dân với Pháp luật” có 50 thành viên là cán bộ hội, hội viên, sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần hoặc đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tại buổi lễ, đã bầu ra Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ gồm 03 thành viên. 

 Việc thành lập CLB “Nông dân với pháp luật” nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Hội, tham gia Câu lạc bộ hội viên nông dân được tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý kịp thời, hòa giải mâu thuẫn trong nông dân, tổ chức Hội có điều kiện nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên nông dân để phản ánh kịp thời với Đảng, chính quyền địa phương. Đây cũng là nơi để các thành viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong lao động sản xuất từ đó nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho gia đình mỗi thành viên, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã./.