Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường GPMB Công trình: Xây dựng trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đây