Quyết định về việc phê duyệt danh mục dự kiến lập các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây