Quyết định về việc công nhận thôn Nà Cà, xã Quân Hà đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

Xem nội dung chi tiết tại đây