Quyết định về việc công bố hết bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Tân Tú và xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây