Quyết định về việc công bố bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Tân Tú, huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây