QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ LỤC BÌNH, HUYỆN BẠCH THÔNG, TỈNH BẮC KẠN

Ngày 27/4/2020, UBND huyện Bạch Thông ban hành Quyết định số: 925/QĐ-UBND về việc công bố bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Lục Bình, huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây: