Quyết định về việc ban hành Thể lệ Vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 tại tỉnh Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đây