Quyết định về việc ban hành Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây