QUYẾT ĐỊNH TRIỆU TẬP KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA HĐND HUYỆN BẠCH THÔNG KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016-2021

Ngày 23 tháng 6 năm 2020, Hội đồng nhân dân huyện Bạch Thông ban hành quyết định số: 66/QĐ-HĐND, quyết định Triệu tập kỳ họp thứ mười ba HĐND huyện Bạch Thông khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Xem nội dung chi tiết tại đây:66(24.06.2020_10h17p35)_signed