Quyết định số 1491/QĐ-BGDĐT công bố chỉ tiêu các lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

Xem nội dung chi tiết tại đây