Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây