QUANG THUẬN TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2018

Ngày 31/12/2018, Đảng bộ xã Quang Thuận tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy.

 Trong năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của trực tiếp của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Đảng ủy xã Quang Thuận đã lãnh đạo, chỉ đạo các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 đạt và vượt kế hoạch đề ra, cụ thể:  Tổng diện tích gieo trồng trên 113ha; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 844 tấn; công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm được chú trọng chỉ đạo thực hiện. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp: Hoạt động thương mại-dịch vụ phát triển ổn định; công tác thu ngân sách trên địa bàn 107%KH. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có những chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh được giữ vững; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, tăng cường; Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể bám sát nhiệm vụ chính trị của Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, tăng cường.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện như: công tác tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, công tác quản lý đất đai và xử lý các vụ việc liên quan đến đất đai còn hạn chế; chất lượng sinh hoạt của một số chi bộ còn hạn chế, nội dụng sinh hoạt chưa phong phú…

Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, đảng ủy xã Quang Thuận phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu: Tổng  sản lượng lương thực có hạt  là trên 850 tấn trở lên; Phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị Quyết đảng bộ xã đã đề ra; Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, tỷ lệ học sinh thi đỗ vào trường THPT đạt trên 95%; Công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy đã ghi nhận và  biểu dương kết quả Đảng ủy xã Quang Thuận đã đạt được trong năm 2018. Đồng thời, đồng chí  nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019: Đảng ủy xã Quang Thuận tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh các biện pháp thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; chỉ đạo Đại hội MTTQ xã nhiệm kỳ 2019-2024 theo đúng kế hoạch; tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; không để tồn đọng đơn thư và các vụ việc phát sinh kéo dài; tập trung chỉ đạo thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà nghị quyết đã đề ra./.