QUANG THUẬN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ XXI, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Ngày 18/3/2020, xã Quang Thuận đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đánh giá một số kết quả đạt được của nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra phương hướng, giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Dự đại hội có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Bạch Thông, các lãnh đạo tiền nhiệm và hơn 100 đảng viên trong trong toàn Đảng bộ.

Các đại biểu dự Đại hội

Nhiệm kỳ qua Đảng bộ xã Quang Thuận đã lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng địa phương , góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nghị quyết giao. Đáng chú ý trong sản xuất nông lâm nghiệp, đến cuối nhiệm kỳ diện tích cây ăn quả toàn xã đã tăng lên 800ha, trong đó diện tích cho thu hoạch là 700ha, sản lượng đạt 7.200 tấn, vượt chỉ tiêu, nghị quyết giao. Phát triển tiểu thủ công nghiệp được chú trọng, trên địa bàn có 3 xưởng sản xuất gồm gỗ băm, sản xuất nghệ và ván bóc, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương.

 Đ/c Đồng Văn Lưu – Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo  Đại hội

Chương trình xây dựng nông thôn mới có bước chuyển biến mạnh mẽ, Đảng bộ xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới, chỉ đạo HĐND, UBND và các ban ngành, đoàn thể, các chi bộ tổ chức triển khai đến toàn thể nhân dân. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay xã đã huy động được nguồn lực trên 5 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất,  các mô hình chăn nuôi thủy sản, trồng cây ăn quả các loại, diện tích chè được cải tạo, phát triển, từng bước mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã hết năm 2019 chỉ còn 4, 9%, vượt nghị quyết giao.

Bên cạnh một số kết quả đạt được, nhiệm kỳ qua vẫn còn những chỉ tiêu chưa đạt như phát triển chăn nuôi gia súc, diện tích trồng cây lương thực, diện tích trồng rừng. Còn xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép, công tác quản lý điều hành của chính quyền có lúc chưa quyết liệt, kịp thời, nhất là ở lĩnh vực đất đai… 

 Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu BCH khóa mới nhiệm kỳ 2020 – 2025

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ xã trong nhiệm kỳ qua, đồng chí cũng chỉ rõ một số hạn chế, tồn tại mà Đảng bộ cần phải khắc phục. Trong thời gian tới đó là: nghiên cứu bàn thêm về xây dựng các HTX, tổ hợp tác, liên doanh, liên kết, tạo thương hiệu và đầu ra ổn định, đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới; với vị trì vai trò và lợi thế về thổ nhưỡng cần tập trung phát triển mở rộng diện tích cây ăn quả; tiếp tục quan tâm thực hiện chế độ chính sách, an sinh xã hội; nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, thực hiện tốt vai trò nên gương, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị.

 Ra mắt BCH Đảng bộ xã Quang Thuận nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Quang Thuận đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục duy trì diện tích cây ăn quả 800ha (trong đó cam, quýt là 600ha, các loại cây ăn quả khác 200ha), chú trọng kỹ thuật thâm canh để nâng cao chất lượng sản phẩm; phấn đấu năng suất lúa bình quân đạt 52 tạ/ha trở lên, thu nhập bình quân đầu người là 54 triệu đồng/người/năm; tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, phấn đấu đến năm 2025 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; duy trì kết quả giáo dục phổ cập các bậc học đúng độ tuổi, giữ vững 01 trường chuẩn Quốc gia, phấn đấu xây dựng 01 trường đạt chuẩn mức độ 2; đến năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 5%; Hằng năm 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ  đạt từ 80% trở lên, kết nạp đảng viên mới từ 20 trở lên.

 Sau một ngày làm việc khẩn trương, dân chủ, đại hội đã bầu ra 10 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Lâm Ngọc Quyến tái cử chức danh Bí thư, Nông Văn Bình – Phó chủ tịch UBND, giữ chức danh phó Bí thư, Cao Xuân Lãng – Chủ tịch Hội nông dân xã, giữ chức phó Bí thư, đại hội cũng đã tiến hành  bầu 9 đại biểu chính thức và 01 đồng chí dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên, đồng thời biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, nghị quyết phát triển kinh tế- xã hội, an ninh-quốc phòng nhiệm kỳ 2020-2025./.