QUANG THUẬN DUY TRÌ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI

Với quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền cùng sự vào cuộc, nỗ lực của Nhân dân, hiện nay xã Quang Thuận từng bước hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, nâng cao.

Mô hình trồng cây cam, quýt theo hướng VietGap của gia đình ông Lưu Chấn Thụ đem lại hiệu quả cao

Hưởng ứng phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Quang Thuận đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn để thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Sau 10 năm triển khai thực hiện, xã đã đạt được những kết quả tích cực, bộ mặt nông thôn từng bước được đổi thay. Kết cấu hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục, sản xuất nông nghiệp phát triển, nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế và thu nhập cao cho Nhân dân. Số hộ nghèo giảm nhanh, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện. Đặc biệt, chương trình xây dựng nông thôn mới đã được đông đảo Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia và trở thành phong trào quần chúng sôi nổi trên địa bàn. Đến cuối năm 2017, xã Quang Thuận đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, đạt chuẩn nông thôn mới. Ông Nông Văn Bình – Chủ tịch UBD xã Quang Thuận cho biết:“Có được kết quả đó, ngay từ những ngày đầu bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, xã xác định công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng có tính quyết định đến tiến độ thực hiện các tiêu chí. Ban chỉ đạo xã và UBND xã đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả công tác tuyên truyền nhằm giúp cho cán bộ, Nhân dân hiểu rõ về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới”.
Nhờ đó chương trình xây dựng nông thôn mới đã tạo sức lan toả đến tận thôn, hộ, được người dân đồng tình hưởng ứng. Nắm rõ chủ trương này, tất cả cán bộ phải làm công tác quần chúng, tuyên truyền cho mọi người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa và nội dung của chương trình, để từ đó phát huy được vai trò chủ thể của người dân. Do đó, mỗi cán bộ tuyên truyền phải xác định cần tuyên truyền nội dung gì với Nhân dân, cần vận động Nhân dân những gì…Ông Đặng Tiến Liều thôn Phiêng An cho biết: “Ở thôn chúng tôi việc xây dựng nông thôn mới thì ai cũng đồng tình ủng hộ, hộ thì hiến đất, hộ thì hiến ngày công, tiền nên việc xây dựng nông thôn mới ở thôn chúng tôi dễ dàng lắm”
Song song với công tác tuyên truyền, việc ban hành cơ chế chính sách và văn bản hướng dẫn thực hiện có ý nghĩa quan trọng định hướng xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Từ khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đến nay, xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách của cấp trên. Cụ thể như: Lồng ghép các chương trình dự án trên địa bàn; giao quyền chủ động cho người dân và cộng đồng trong thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã; hỗ trợ mô hình phát triển sản xuất, xây dựng đường giao thông, làm nhà văn hóa thôn; thu gom, xử lý rác thải, chất thải; chính sách ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp…
Qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của các cấp, ngành, các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là sự vào cuộc chủ động, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã nhà, Quang Thuận đã hoàn thành lộ trình xây dựng nông thôn mới với những thành tựu quan trọng: Kinh tế tăng trưởng khá, chuyển dịch cơ cấu theo hướng dịch vụ – thương mại, giá trị tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đều tăng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt trên 30 triệu đồng. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng, 100% thôn có nhà văn hóa, trên 80% các tuyến đường giao thông nông thôn nhựa hóa và bê tông hóa, 100% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia để phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Thu ngân sách hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu giao. Văn hóa – xã hội đạt nhiều thành tích nổi bật, hằng năm có từ 90% trở lên thôn đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”. Hệ thống trường, lớp được xây dựng khang trang, xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân. Các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao thường xuyên được duy trì tổ chức. Công tác chính sách, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Quốc phòng – an ninh luôn được đảm bảo, tỷ lệ tuyển quân hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn luôn ổn định và giữ vững, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân có nhiều đổi mới, hệ thống chính trị hoạt động có hiệu quả.
Có thể thấy, phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân trên địa bàn xã Quang Thuận hưởng ứng mạnh mẽ, tạo ra sức lan tỏa lớn, thật sự mang lại hiệu quả thiết thực đây là cơ sở để xã Quang Thuận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2020.

Đào Kiên