QUAN TÂM GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐẤT ĐAI

Giải quyết thủ tục đất đai, tránh để người dân bức xúc là nhiệm vụ mà huyện tập trung thực hiện, đặc biệt là đối với những hồ sơ, giấy tờ đang còn tồn đọng nhiều năm qua.

 Người dân đến làm thủ tục đăng ký đất đai tại bộ phận một cửa

Tính đến đầu tháng 6, huyện đã cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 21 hộ gia đình, cá nhân tại các xã, thị trấn. Huyện đã tiếp nhận gần 1.300 hồ sơ, trong đó đã trả kết quả 835 hồ sơ, đang thẩm định gần 400 hồ sơ, 39 hồ sơ không đủ điều kiện. Tuy nhiên, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn gặp nhiều khó khăn như: một số hồ sơ không có thông tin khai thác giữ liệu để làm cơ sở lập lại hồ sơ; hồ sơ không đầy đủ; một số cơ sở năng lực của cán bộ làm công tác địa chính còn yếu ảnh hưởng đến tiến độ chung…

Trước những khó khăn tồn tại đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện đã cử cán bộ trực tiếp xuống cơ sở phối hợp với địa phương rà soát và đưa ra những hướng dẫn, giải pháp cụ thể đối với từng hồ sơ. Nhờ đó, những vướng mắc về đất đai tồn tại từ nhiều năm nay đang dần được tháo gỡ.

Đào Kiên