Quân Khu I làm việc tại Bạch Thông

Vừa qua, Đoàn công tác Quân Khu I do Đại tá Nguyễn Văn Thái, chủ nhiệm kỹ thuật Quân khu I làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác toàn diện kỹ thuật tại Ban CHQS huyện Bạch Thông.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra sổ sách, kế hoạch văn kiện công tác kiễn thuật, giáo án, tiến trình biểu trong công tác huấn luyện dân quân, dự bị động viên, kiểm tra thông số vũ khí trong công tác sãn sàng huấn luyện và cơ sở vật chất như nhà để xe của cán bộ chiến sỹ, nhà xe ô tô của đơn vị…Qua kiểm tra, đoàn đã ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị hồ sơ, sổ sách, ghi chép đúng theo quy định, nhà kho, nhà xe đảm bảo yêu cầu, công tác bảo quản vũ khí trang bị an toàn, hệ thống chống sét, cháy nổ được bố trí theo đúng quy định của ngành. Đoàn cũng đã tiến hành kiểm tra thực tế tại xã Tú Trĩ, qua kiểm  tra đoàn đánh giá đơn vị đạt và bảo đảm yêu cầu công tác quản lý vũ khí, trang bị cho công tác sẵn sàng huấn luyện trên địa bàn theo quy định./.

 Đoàn công tác Quân Khu I tiến hành kiểm tra thực tế vũ khí tại đơn vị  BCHQS