Quân khu I kiểm tra công tác 6 tháng đầu năm tại BCHQS huyện.

Ngày 21/6/2018, Đoàn công tác do thiếu tướng Trần Hồng Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Tư lệnh Quân khu I làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra kết quả thực hiện công tác quốc phòng quân sự địa phương 6 tháng đầu năm tại Ban CHQS huyện. Tham gia cùng đoàn có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo Huyện ủy Bạch Thông.

 Đoàn công tác Quân Khu I làm việc tại Ban CHQS huyện

Đoàn đã kiểm tra một số nội dung như: Công tác Đảng, công tác chính trị; nhận thức chính trị đối với cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng thường trực và lực lượng dân quân tự vệ, hệ thống sổ sách công tác Đảng, kiểm tra bài 1 tập bắn máy bay MBT03, ném lựu đạn xa trúng hướng, phương pháp huấn luyện đội ngũ chiến thuật. Kết quả, trong 6 tháng đầu năm, Công tác QP – QSĐP trên địa bàn huyện luôn được các cấp quan tâm thực hiện có hiệu quả, Ban CHQS huyện chủ động tham mưa cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành Nghị quyết, Chỉ thị, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và LLVT thực hiện tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương, công tác sẵn sàng chiến đấu, xây lực lực lượng; tổ chức tốt công tác ra quân huấn luyện cho LLVT đúng nghi lễ, quân số tham gia đảm bảo theo kế hoạch, phối hợp với các cơ quan tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện triển khai mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh theo quy định, công tác động viên, tuyển quân, tuyển sinh được quan tâm thực hiện. Duy trì nghiêm các chế độ nề nếp, tích cực áp dụng biện pháp đồng bộ nhằm đẩy mạnh việc xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật.

 Kiểm tra chính trị đối với lực lượng DQTV

Qua kiểm tra, Đoàn đã ghi nhận và biểu dương kết quả thực hiện công tác quốc phòng quân sự địa phương  6 tháng đầu năm 2018, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Ban CHQS huyện cần bổ sung hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị theo chuẩn yêu cầu của ngành về đảm bảo công tác quốc phòng sự địa phương ./.