QUÂN HÀ HOÀN THÀNH 19/19 TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI

Với sự đồng tâm hiệp lực của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn, xã Quân Hà đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới theo kế hoạch.

Xác định không trông chờ, ỷ lại vào vốn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, xã Quân Hà tập trung tuyên truyền thực hiện các tiêu chí do thôn và người dân thực hiện như: Giáo dục, Văn hóa, Môi trường, Nhà ở dân cư, Thu nhập, An ninh trật tự xã hội, Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, Hình thức tổ chức sản xuất, Hộ nghèo; lựa chọn tiêu chí nào thuận lợi sẽ cho triển khai thực hiện trước, tận dụng mọi nguồn lực của địa phương, nhất là nguồn lực từ trong dân để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, xây dựng cảnh quan môi trường, xây dựng quê hương giàu đẹp.

 Đường liên thôn Thái Bình – Đoàn Kết được bê tông hóa

Đến nay, diện mạo nông thôn xã Quân Hà sau khi sáp nhập đã có nhiều thay đổi. Hệ thống kênh mương thủy lợi đảm bảo 464 ha đất sản xuất nông nghiệp được tưới tiêu chủ động; 100% hộ dân trên địa bàn xã được sử dụng điện thường xuyên, an toàn; 15/15 thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn theo quy định; tỷ lệ nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định đạt 99,42%; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 99,3%; đường làng, ngõ xóm được phát dọn, vệ sinh sạch sẽ … Đổi thay rõ rệt nhất là hệ thống giao thông nông thôn ngày càng hoàn thiện với 9,5 km đường từ trung tâm xã đến đường huyện đã được bê tông hóa 100%; hơn 17,8 km đường trục thôn, liên thôn đã được cứng hóa 14,38 km, đạt 80,42%, còn lại đang là đường cấp phối; 8,81 km đường ngõ, xóm đã được cứng hóa 5,22 km, đảm bảo đi lại thuận lợi, không lầy lội vào mùa mưa. Đời sống người dân trên địa bàn xã ngày càng được cải thiện, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 5%. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã luôn đảm bảo.

Mô hình trồng Nấm sò thôn Lủng Coóc mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân

Với sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, sự nỗ lực của Nhân dân địa phương, xã Quân Hà đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. Hiện nay, UBND huyện Bạch Thông đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh công nhận xã Quân Hà đạt chuẩn NTM năm 2021./.

Ngọc Diệp