Quân Bình tổ chức huấn luyện lực lượng Dân quân tự vệ năm 2016

Vừa qua, xã Quân Bình phối hợp với Ban CHQS huyện tổ chức khai mạc huấn luyện lực lượng Dân quân tự vệ cho trên 70 cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ năm thứ nhất, lực lượng cơ động từ năm thứ 2 đến năm thứ 4 và lực lượng dân quân tại chỗ.

Trong thời gian huấn luyện cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ được nghiên cứu, huấn luyện 02 nội dung là giáo dục chính trị và huấn luyện quân sự. Trong đó giáo dục chính trị tập trung vào Chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước; Quan điểm của Đảng về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt nam trong tình hình mới; Lịch sử biển đảo Việt Nam; Tình hình kinh tế – chính trị, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương. .. Huấn luyện quân sự gồm các nội dung trọng tâm như: Điều lệ đội hình đội ngũ; hướng dẫn và ôn luyện nội dung bắn súng tiểu liên AK, K63; Thực hành với các tình huống giả định theo giáo án. Sau thời gian huấn luyện các học viên sẽ được kiểm tra bắn đạn thật với súng trường CKC…/.