Quân Bình – Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai về thi hành Điều lệ Đảng và công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

0

Chiều ngày 05 ngày 10 tháng 2016, Đảng ủy xã Quân Bình tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các quy định của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã; toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ xã.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai nội dung các văn bản: Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26 tháng 7 năm 2016  của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Sau hội nghị lần này, cấp ủy và từng cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ xã sẽ nắm vững được các quy định của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, cũng như các quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, nhằm góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; nâng cao niềm tin, ý chí cách mạng của cán bộ, đảng viên và tích cực tham gia đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc./.