Quân Binh giữ vững đạt chuần nông thôn mới.

Quân Bình là xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của huyện Bạch Thông. Kết quả đó khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự nỗ lực, đồng thuận của người dân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Năm 2011, Quân Bình bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, đến năm 2015 xã được Ban Chỉ đạo tỉnh chọn làm điểm của tỉnh để phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là vinh dự đồng thời cũng là cơ hội để xã Quân Bình tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, củng cố hệ thống chính trị. Chính vì vậy cấp uỷ, chính quyền địa phương đã xây dựng kế hoạch và bắt tay vào triển khai thực hiện. Nhờ đó đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, quần chúng nhân dân, vai trò của đảng viên, người có uy tín được phát huy. Phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới đã nhận được sự hưởng ứng sâu rộng, nhiều thôn bản đã phát động, triển khai các chương trình làm đường giao thông liên thôn bằng sự đóng góp ngày công lao động, tiền của, hiến đất và hoa màu, không những vậy bà con còn thay đổi tư duy nhận thức phát triển các mô hình kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo. Ông Đàm Mạnh Cường – Chủ tịch UBND xã Quân Bình cho biết: “Cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã đều rất vui mừng, tự hào là 1 trong 2 xã đầu tiên của của tỉnh được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới (tháng 3/2017). Dù vậy, xã vẫn còn một số tiêu chí đạt chuẩn còn non, khoảng cách giữa đạt và chưa đạt quá gần nên việc hoàn thành các tiêu chí đã khó, để giữ vững và nâng cao chất lượng lại càng khó hơn. Nhận thức được điều này, ngay sau khi được công nhận đạt xã chuẩn, Ban chỉ đạo nông thôn mới xã tiếp tục đề ra kế hoạch để hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí. Trong đó, tiêu chí tăng thu nhập vẫn là nền tảng”.

 Một góc nhỏ thôn Thôm Mò xã Quân Bình

Sau 6 năm tập trung huy động mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp nên việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Quân Bình đã đạt được nhiều kết quả, đời sống của người dân được nâng cao, cơ sở hạ tầng nông thôn được quy hoạch xây dựng đồng bộ, giữ gìn môi trường sinh thái, an ninh trật tự đảm bảo, chất lượng hệ thống chính trị ngày càng hoàn thiện. Hệ thống đường liên thôn, liên xã đều cơ bản bê tông hóa; trường lớp học được xây dựng khang trang. Trên địa bàn xã đã hình thành một số mô hình kinh tế tập thể bước đầu hoạt động có hiệu quả như mô hình chăn nuôi lợn nái Móng Cái thuần; mô hình đất ruộng đạt giá trị trên 100 triệu đồng/ha… Ông Hà Văn Mạn – Chủ tịch Hội Nông dân xã Quân Bình cho biết: “Đến nay, về cơ bản các tiêu chí NTM của xã vẫn đang được giữ vững và dần hoàn thiện về nâng cao chất lượng. Tuy nhiên cái khó nhất để nâng cao được chất lượng các tiêu chí trong nông thôn mới. Đối với xã Quân Bình, chủ yếu vẫn là sản xuất nông, lâm nghiệp, trong khi đó, đất canh tác hạn chế. Toàn xã có 560 hộ dân, nhưng chỉ có 150 ha đất cấy lúa và hơn 300 ha đất lâm nghiệp phát triển kinh tế rừng. Tiêu chí thu nhập hiện tại của xã hiện nay đạt 22 triệu đồng. Toàn xã hiện tại có 2.100 nhân khẩu, như vậy, để đạt 26 triệu đồng/người/năm theo chuẩn mới hiện nay, Quân Bình còn phải phấn đấu mỗi nhân khẩu đạt 4 triệu đồng, đây là một bài toán khó của địa phương hiện nay”. Ông Đàm Mạnh Cường – Chủ tịch UBND xã Quân Bình, cho biết thêm: “Để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, nâng cao đời sống của nhân dân cấp uỷ, chính quyền địa phương tiếp tục tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thúc đẩy các mô hình sản xuất góp phần nâng cao thu nhập. Đồng thời vận động nhân dân thực hiện xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”..

Quân Bình hôm nay đang khoác lên mình “chiếc áo mới” trong niềm vinh dự và tự hào khi là một xã đạt chuẩn NTM. Sự bứt phá vượt bậc đó đã minh chứng cho những chủ trương đúng đắn và cách làm phù hợp, cùng với truyền thống và tinh thần đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quân Bình. Thời gian tới xã tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị, trong đó người dân là chủ thể, cùng chính quyền nhằm củng cố các tiêu chí đã đạt; tiếp tục nâng cao đời sống người dân; quy hoạch đầu tư phát triển nông nghiệp bền vững; liên kết tiêu thụ sản phẩm nông sản; chú trọng công tác giải quyết việc làm cho lao động nông thôn./.