QUÂN BÌNH CHUYỂN BIẾN SAU 10 NĂM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Sau 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, diện mạo nông thôn ở xã Quân Bình đã có nhiều thay đổi. Chương trình đã mang tính đột phá trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh; đặc biệt hướng tới việc chăm lo đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân; đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn; giữ gìn an ninh nông thôn nên đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân.

 Trường Mầm Non Quân Bình đạt trường chuẩn Quốc gia

Nhìn lại những năm đầu khi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Quân Bình bắt tay vào triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Xã có xuất phát điểm thấp, năm 2011 xã Quân Bình mới đạt 4/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới; đời sống kinh tế của nhân dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 16%, thu nhập bình quân đầu người mới đạt 10 triệu đồng/người/năm; cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông, lâm nghiệp với quy mô nhỏ, lẻ; kết cấu hạ tầng còn thiếu và chưa đồng bộ; việc áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế của nhân dân còn hạn chế.

 Nhà văn hóa các thôn đều được xây dựng khang trang

Xác định rõ những khó khăn, thách thức trong thực hiện Chương trình NTM, xã Quân Bình đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân; kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở để các thôn trên địa bàn xã tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao. Từ đó đã dần trở thành một phong trào toàn dân với sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ cũng như huy động được sự đồng thuận chung sức xây dựng nông thôn mới của toàn xã hội.

 Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong phong trào xây dựng NTM

Đến thôn Thái Bình hôm nay có thể nhận thấy diện mạo nông thôn đã thay đổi hoàn toàn. Đường làng ngõ xóm hiện nay đã được bê tông hóa 100%, và có điện thắp sáng,  trên 95% nhà ở của nhân dân được xây từ cấp 4 trở lên, hệ thống loa truyền thanh của thôn hoạt động có hiệu quả, an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tư tưởng quần chúng nhân dân luôn được ổn định tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước. Cùng với sự lỗ lực vương lên của chính các hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo ở trong thôn mỗi năm được giảm dần năm 2019 chỉ còn 02 hộ nghèo bằng 2,2% 04 hộ cận nghèo bằng 4,4%.

 Các tuyến đường liên thôn đều được bê tông hóa

Trong 10 năm xây dựng NTM toàn thôn đã đóng góp được trên 2.000 ngày công để xây dựng đường nội thôn, nội đồng và kênh mương, cổng thôn, khơi thông cống rãnh vệ sinh đường làng ngõ xóm, đóng góp được gần 50 triệu đồng vào các quỹ của xã, thôn. Anh Lưu Đình Du – Trưởng Thôn Thái Bình cho biết: “Do làm tốt công tác tuyên truyền vận động, trong những năm qua thôn Thái Bình đã đạt được nhiều thành tích, đóng góp vào phong trào chung của xã Quân Bình, đời sống kinh tế luôn được ổn định- an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững, số hộ đạt gia đình văn hóa năm sau cao hơn năm trước thôn đã 10 liên tục đạt danh hiệu thôn văn hóa và được các cấp tặng nhiều giấy khen. Ban công tác mặt trật được MTTQ tỉnh tặng Bằng khen, chi hội CCB được UBND tỉnh; Trung ương hội CCB VN tặng Bằng khen. Để có được những thành tích nêu trên trong những năm qua tập thể thôn và cán bộ nhân dân thôn Thái Bình đã không ngừng phấn đấu lao động sản xuất, đoàn kết tương trợ giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn, chung sức xây dựng NTM ngày một đổi mới”.

 Lãnh đạo tỉnh trao Quyết định xã đạt chuẩn NTM cho xã Quân Bình

Từ năm 2010 đến nay xã đã huy động được trên 51 tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ tuyên truyền, nâng cao năng lực. Nhờ vậy mà các tiêu chí cơ bản đạt yêu cầu đề ra,  thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,77%, tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh chiếm 95%, Hiện nay đường giao thông đi lại trên địa bàn xã đã cơ bản được bê tông hóa; 7/7 thôn có đường ô tô đi lại đến khu dân cư, thuận tiện cả trong mùa khô và mùa mưa….bộ mặt kinh tế- xã hội có sự chuyển biến rõ rệt, nhận thức, chất lượng đời sống người dân được nâng lên, kết cấu hạ tầng được củng cố.

 Một góc nhỏ thôn Nà Lẹng

 Đến cuối năm 2016 Quân Bình là xã đầu tiên của huyện Bạch Thông được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Ông Đàm Mạnh Cường – Chủ tịch UBND xã Quân Bình cho biết: “Với kết quả đạt được địa phương đã đúc rút kinh nghiệm qua 10 năm thực hiện là phải làm cho người dân xác định chính họ là chủ thể của xây dựng NTM thì Chương trình mới thật sự thành công. Việc huy động và sử dụng các nguồn lực trong xây dựng NTM phải đảm bảo thật sự dân chủ, người dân được tham gia bàn bạc, quyết định và có sự giám sát của cộng đồng dân cư để đảm bảo công khai, minh bạch. Xây dựng NTM là một quá trình lâu dài, không được chủ quan, nóng vội, chạy theo thành tích, nhưng phải hết sức tích cực, quyết liệt, vừa làm vừa rút kinh nghiệm và cần tăng cường kiểm tra, giám sát để có chỉ đạo, uốn nắn kịp thời.Thường xuyên lắng nghe tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân cũng như chủ động giải quyết tốt, kịp thời mọi vướng mắc trong quá trình chỉ đạo, vận động và tổ chức thực hiện dù là công việc nhỏ nhất. Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết; kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; nhân rộng điển hình, gương người tốt, việc tốt”.

 Sản xuất nông nghiệp là hướng phát triển kinh tế tại xã Quân Bình

Sau 10 năm triển khai thực hiện, bức tranh nông thôn mới Quân Bình đang ngày càng khởi sắc. Những con đường bê tông trải dài tít tắp, nhà cửa cao tầng mọc lên san sát, đời sống người dân được nâng lên về mọi mặt… Dẫu còn nhiều khó khăn, thử thách phía trước nhưng với những kết quả đã đạt được, thành quả hôm nay sẽ tạo tiền đề để Quân Bình giữ vững và đạt được hiệu quả cao hơn nữa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.