PHỤ NỮ XÃ TÚ TRĨ TÍCH CỰC HỌC TẬP LÀ LÀM THEO BÁC

0

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Hội LHPN xã Tú Trĩ đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh”. Nhờ đó, nhiều hoạt động đã đi vào nền nếp, tạo sức lan tỏa trong hội viên phụ nữ và cộng đồng dân cư.

 Hội phụ nữ xã Tú Trĩ thực hiện mô hình “Hũ gạo tình thương”

Với phương châm thực hiện phong trào thi đua làm theo lời Bác phải cụ thể, thiết thực, hiệu quả, lời nói đi đôi với việc làm, Hội LHPN xã Tú Trĩ đã chỉ đạo các chi  hội xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện địa phương,; đa dạng hoá các hình thức, biện pháp tuyên truyền, nhân rộng các mô hình làm theo lời Bác.

Bám sát tinh thần chỉ đạo của Hội cấp trên, Hội thường xuyên sưu tầm những câu chuyện kể về tấm gương, cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác, trao đổi, học tập các mô hình điển hình trong và ngoài huyện. Trong 2 năm qua, các chi hội phụ nữ thôn đã tổ chức được 300 cuộc tuyên truyền thu hút 1.000 lượt hội viên, phụ nữ. Qua đó, tạo được sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của hội viên.

Xác định việc giúp nhau phát triển kinh tế là công tác trọng tâm, vừa góp phần thực hiện chương trình giảm nghèo, vừa là đòn bẩy trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Hội, đến nay, 100% cơ sở Hội thành lập được  mô hình học và làm theo Bác, trong đó có mô hình “ống tiền tiết kiệm”, “hũ gạo tình thương”, “Nuôi lợn nhựa”… Kết quả đã giúp nhiều  chị có hoàn cảnh khó khăn; vận động các hộ gia đình cán bộ, hội viên ủng hộ xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa “mái ấm tình thương” cho các hộ hội viên phụ nữ nghèo.

Việc thực hiện chuẩn mực đạo đức phụ nữ gắn với việc rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” được thực hiện thường xuyên và đưa vào kế hoạch hoạt động công tác Hội hàng năm. Trong 2 năm qua, các cấp hội đã tổ chức được trên 200 cuộc tuyên truyền, quán triệt lồng ghép với các nội dung thực hiện Chỉ thị 05, Luật phòng chống tham nhũng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Nghị quyết Trung ương “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tới các hội viên phụ nữ. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực của phụ nữ đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Chi Nông Thi Dư – Chủ tịch Hội phụ nữ xã Tú Trĩ cho biết: “Qua nhiều năm tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện việc “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” các phong trào thi đua của hội đã góp phần làm chuyển biến và nâng cao nhận thức trình độ mọi mặt các tầng lớp cán  bộ hội viên phụ nữ và đã thực sự đi vào cuộc sống, chị em đã có ý thức hơn trong học tập, tu dưỡng rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, phát huy tính năng động sáng tạo trong lao động, sản xuất, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội của địa phương”

Thông qua phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp Hội đã không ngừng phấn đấu và thực hiện tốt các phong trào thi đua do Hội LHPN tỉnh phát động; duy trì các mô hình, loại hình câu lạc bộ thu hút hội viên tham gia sinh hoạt như: Câu lạc bộ “Người chồng tâm lý”, “Phụ nữ cùng chia sẻ”, “Người phụ nữ mới”, “Bình đẳng giới”, “Gia đình bền vững”, “Sinh kế và quyền của phụ nữ”… và các câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, với 300 lượt hội viên tham gia. Các hoạt động của câu lạc bộ có tác động tích cực đối với cộng đồng, làm tăng thêm tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết giúp đỡ nhau trong phát triển sản xuất, kế hoạch hóa gia đình, kiến thức nuôi dạy con, thu hút sự tham gia nhiệt tình của đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ trong toàn huyện.

Qua việc truyên truyền, triển khai học tập các chuyên đề, quán triệt các quan điểm của Đảng về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức trong cán bộ, hội viên phụ nữ trở thành điểm nhấn trong việc học tập và làm theo Bác, qua đó tổ chức Hội ngày càng nâng cao uy tín và trở thành chỗ dựa tin cậy, thu hút chị em tham gia sinh hoạt./.