Phong trào “giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ ” phát huy hiệu quả.

“Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ” là một trong những phong trào được các cấp Hội Phụ nữ ở huyện xác định là mũi nhọn trong việc cải thiện cuộc sống cho hội viên phụ nữ nghèo, giúp họ vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng.

Trên cơ sở rà soát nắm bắt tình hình thực tế tại các địa phương về số liệu hộ nghèo, đặc điểm và tính chất của từng hộ nghèo. Những năm qua, các cấp Hội phụ nữ ở huyện đã tích cực thực hiện phong trào “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”  thông qua các hoạt động cụ thể, thiết thực. Hàng năm, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo Hội LHPN các xã rà soát số hộ hội viên phụ nữ nghèo, đặc biệt quan tâm tới những phụ nữ nghèo với vai trò làm chủ hộ, là lao động chính tạo thu nhập cho gia đình. Phân tích nguyên nhân nghèo, nhu cầu của các hộ gia đình để có hình thức giúp đỡ phù hợp với từng hộ. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2014 tới nay, các chi hội phụ nữ ở trên địa bàn huyện đã tổ chức cho vay tiền không tính lãi được trên 31 triệu đồng với 43 hộ phụ nữ nghèo vay, quyên góp hỗ trợ được 3.000kg gạo, trên 3.500 ngày công và cho mượn đất sản xuất được 1,3ha. Việc thực hiện phong trào “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ” của Hội LHPN huyện đã khẳng định vai trò chăm lo và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội ngày càng tốt hơn, góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.