Phòng LĐ – TB&XH triển khai công tác điều tra, rà soát thẻ BHYT Năm 2014

Hội nghị tập huấn điều tra, rà soát, lập danh sách mua thẻ Bảo hiểm y tế năm 2014 cho các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn huyện.

 Hội nghị rà soát thẻ BHYT năm 2014 – huyện Bạch Thông.

       Sáng nay, ngày 22 tháng 11 năm 2013, cơ quan Lao động – TB&XH huyện Bạch Thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra, rà soát, lập danh sách mua thẻ Bảo hiểm y tế năm 2014 cho các đối tượng chính sách xã hội.

       Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và cán bộ làm công tác Lao động xã hội các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

      Tại Hội nghị tập huấn đã triển khai một số văn bản như: Hướng dẫn liên ngành của Sở LĐTB&XH – Sở y tế – Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn và Kế hoạch của UBND huyện về việc điều tra, rà soát, lập danh sách mua thẻ Bảo hiểm y tế năm 2014 cho các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó các đồng chí tham dự tập huấn còn được hướng dẫn cách thu thập, điền thông tin vào phiếu điều tra, trà soát để lập danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2014 cho các đối tượng theo qui định.

       Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp các điều tra viên biết cách thu thập thông tin và tổng hợp thông tin vào phiếu điều tra, rà soát, qua đó nhằm hạn chế việc trùng, thừa và cấp sai thẻ BHYT cho các đối tượng trong năm năm 2014, đảm bảo mỗi loại đối tượng chỉ hưởng theo một chế độ BHYT và có một thẻ theo đúng đối tượng, nhằm đảm bảo quyền lợi trong việc khám, chữa bệnh cho các đối tượng chính sách xã hội theo chế độ quy định của Luật Bảo hiểm y tế./.