Phối hợp viết tin, bài giới thiệu, quảng bá, xúc tiến du lịch trên Cổng thông tin du lịch thông minh tỉnh Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đây