Phối hợp thông tin, tuyên truyền các hoạt động của sự kiện “Tuần du lịch – di sản văn hóa Ba Bể năm 2022” và đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tỉnh Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đây