PHỐ NGÃ BA KHEN THƯỞNG HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP CAO NĂM HỌC 2018 – 2019

Nhằm kịp thời khen thưởng, động viên học sinh có thành tích học tập tốt chuẩn bị bước vào năm học mới, ngày 12/8/2019 Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông đã tổ chức tuyên dương, tặng thưởng các học sinh có thành tích học tập khá, giỏi năm học 2018 – 2019.

 Lãnh đạo phố Ngã Ba khen thưởng học sinh có thành tích cao trong học tập

Tại buổi lễ 81 học sinh có thành tích học tập đạt loại khá, giỏi trên địa bàn phố đã được lãnh đạo, Chi hội khuyến học phố Ngã Ba biểu dương khen thưởng, trong đó có 35 học sinh có thành tích học tập khá, 46 học sinh có thành tích học tập đạt loại giỏi, trong đó có 01 học sinh có thành tích đạt học sinh giỏi 12 năm liên tục. Nhân dịp này nhiều nhà hảo tâm, cơ sở kinh doanh trên địa bàn cũng đã tặng quà, đồ dùng học tập cho các em có thành tích học tập cao trong năm học vừa qua.

Chi hội khuyến học tặng thưởng học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi 12 năm liên tục

Trong những năm qua công tác khuyến học, khuyến tài luôn được các ngành, đoàn thể phố Ngã Ba quan tâm thực hiện, qua đó đã kịp thời động viên các em cố gắng vươn lên trong học tập./.