PHỐ CHÍNH TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT

Ngày 14/11/2019 Phố Chính tổ chức Ngày Hội Đại đoàn kết, đây là phố được thị trấn Phủ Thông tổ chức điểm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân năm 2019. Dự ngày hội có đồng chí Phạm Duy Hưng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Vi Duy Tuyến – Phó Giám đốc Sở Y tế, Triệu Thị Thúy – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy.

 Đồng chí  Phạm Duy Hưng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại ngày hội

Phố Chính, thị trấn Phủ Thông hiện có 120 hộ dân, trong  năm qua, bà con nhân dân trong phố đã đoàn kết, thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh, đến nay đời sống của các hộ gia đình khá ổn định, phố không có học sinh bỏ học,. Người dân trong phố đã đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc…Qua bình xét năm 2019 phố có trên 89% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó có 46%  hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liền, phố đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa năm 2019….

Phát biểu chung vui tại ngày hội đồng chí  Phạm Duy Hưng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả mà khu dân cư đã đạt được trong thời gian qua, người dân trong phố đoàn kết hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, đồng chí đề nghị trong thời gian tới bà con trong phố tiếp tục thực hiện và chấp hành tốt chủ chương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết, tích cực mở rộng sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt mô hình tự quản, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn…/.