phổ biến, triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Trại sáng tác ca khúc và tác phẩm múa về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây

văn bản số 4101/CAT-PX03 ngày 25/10/2022 của Công an tỉnh