PHIÊN HỌP TRỰC TUYẾN UBND TỈNH ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI 7 THÁNG ĐẦU NĂM

Ngày 01/8/2022, đồng chí Nguyễn Đăng Bình- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Phiên họp trực tuyến, đánh giá tình hình kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 7 và 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Dự và chủ trì tại điểm cầu UBND huyện có đồng chí Đinh Quang Hưng – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện.

 Toàn cảnh phiên họp trực tuyến tại điểm cầu UBND huyện

Theo báo cáo, đến nay toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành tiến độ gieo cấy lúa mùa, người dân đang tập trung gieo trồng các loại cây màu theo kế hoạch. Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, trồng mới được trên 4.100 ha rừng, đạt 104% kế hoạch; công tác quản lý bảo vệ rừng tiếp tục được tăng cường. Đầu tư xây dựng cơ bản giải ngân được 600 tỷ đồng, đạt trên 22% kế hoạch. Tổ chức thành công Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp chung của tỉnh đạt 97,66%. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Các lĩnh vực khác như: Khoa học công nghệ, tài nguyên môi trường, nội vụ, thanh tra, tiếp công dân, công tác tư pháp, quốc phòng, an ninh được đảm bảo…

 Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Đăng Bình – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu rà soát, có giải pháp quyết liệt, chỉ đạo thực hiện có hiệu các chỉ tiêu kinh tế – xã hội. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản. Tăng cường chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Tích cực triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP tại các địa phương trong và ngoài tỉnh.Tập trung triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm 2022, xây dựng kế hoạch năm 2023. Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp, Hợp tác xã. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2022 – 2023. Quan tâm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh đặc biệt không lơ là, chủ quan trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn…/.

Thanh Tuyền